دسته بندی: اخبار

اخبار

صندوق‌مکانیزه

modir
صندوق‌مکانیزه فراخوان صاحبان مشاغل مشمول نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق‌مکانیزه فروش سال۱۳۹۹ صندوق‌مکانیزه :در اجرای ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره...
شروع گفتگو
آیا می تونم کمکی بکنم؟
سلام دوست عزیز
چه کمکی درباره نرم افزار مدیریت هتل می توانم به شما بدهم